BẢNG GIÁ TẦNG THƯƠNG MẠI THUỘC KHU NHÀ TỔNG HỢP TECCO

BẢNG GIÁ TẦNG THƯƠNG MẠI THUỘC KHU NHÀ TỔNG HỢP TECCO

Địa điểm: Phường Hoàng Thụ – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên

STT    TẦNG CĂN THƯƠNG MẠI DTXD ( m2 ) ĐƠN GIÁ XD ( VND ) THÀNH TIỀN ( VND ) HƯỚNG BAN CÔNG GHI CHÚ
1 TẦNG 2 1(L2.25) 269,83 21,000,000 5,666,430,000 Hướng Đông Nam – Đông Bắc Căn góc 2 mặt thoáng
2 2(L2.27) 250,99 20,000,000 5,019,800,000 Hướng Tây Nam – Đông Nam Căn góc 2 mặt thoáng
3 3(L2.28) 120,21 21,000,000 2,524,410,000
4 4(L2.29) 121,59 21,000,000 2,553,390,000
5 5(L2.31) 111,00 22,000,000 2,442,000,000 Hướng Tây Bắc
6 6L2.34) 138,00 22,000,000 3,036,000,000 Hướng Tây Bắc
7 TẦNG  3 1(L3.25.1) 143,56 18,000,000 2,584,080,000 Hướng Đông Nam – Đông Bắc Căn góc 2 mặt thoáng
8 2(L3.25.2) 188,56 17,000,000 3,205,520,000 Hướng Đông Nam
9 3(L3.25.3) 141,37 17,000,000 2,403.290,000 Hướng Đông Nam – Tây Nam  Căn góc 2 mặt thoáng
10 TẦNG 3 4(L3.27) 154,08 17,000,000 2,619,360,000 Hướng Đông Bắc
11 5(L3.28) 153,83 17,000,000 2,615,110,000
12 6(L3.29) 156,86 17,000,000 2,666,620,000
13 7(L3.30) 142,57 17,000,000 2,423,690,000 Hướng Tây Nam
14 8(L3.31) 99,58 18,000,000 1,792,440,000 Hướng Tây Bắc
15 9(L3.32) 75,87 17,000,000 1,289,790,000 Hướng Tây Bắc
16 10(L3.33) 81,74 17,000,000 1,389,580,000 Hướng Tây Bắc
17 11(L3.34) 124,79 17,000,000 2,121,430,000 Hướng Tây Bắc
                                                     TỔNG GIÁ TRỊ 46,352,940,000

 

 

 

 

BẢNG GIÁ TẦNG THƯƠNG MẠI THUỘC KHU NHÀ TỔNG HỢP TECCO
5 (100%) 3 votes

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*